close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEWODNIK DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

 •  

  PRZEWODNIK DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

   

  Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze informacje o gospodarce i rynku Estonii, podstawowych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, możliwościach pozyskiwania estońskich partnerów, kontrahentów, dystrybutorów oraz rozwiązywania problemów powstających w bieżącej współpracy ze stroną estońską.

   

  Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne z Estonią w 1991 r., w 1992 r. podpisano Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie. Polsko-estońskie kontakty bilateralne są bardzo intensywne. Priorytety polityki zagranicznej obydwu państw są w zasadniczych punktach zbieżne. Podstawą współpracy jest podobieństwo stanowisk na forum NATO i UE. Do głównych obszarów współpracy i konsultacji należą: polityka bezpieczeństwa, rozbudowa regionalnej infrastruktury energetycznej i transportowej oraz kwestie wschodnie, w tym Partnerstwo Wschodnie.

   

  Obroty handlowe pomiędzy Polską i Estonią systematycznie rosną, w ostatnich latach osiągnęły ponad 1,2 mld euro, przy czym charakterystyczna jest znaczna przewaga polskiego eksportu, który jest ponad trzykrotnie wyższy od importu z Estonii.

   

  ESTONIA

   

  Estonia jest krajem o przyjaznym nastawieniu władz dla przedsiębiorczości, prowadzenia handlu, zagranicznych inwestycji, w szczególności kierowanych do sektorów nastawionych na eksport, innowacje i rozwój regionalny. Obowiązujące w biznesie i handlu zasady oparte są na uregulowaniach unijnych. Od momentu przystąpienia Polski i Estonii do UE nie odnotowano utrudnień w eksporcie polskich towarów, ani innych przeszkód dla polskich podmiotów gospodarczych. Estonia nie stosuje ograniczeń w dostępie do rynku pracy (swoboda świadczenia pracy dla obywateli krajów członkowskich UE). Pobyt dłuższy niż 6 miesięcy wymaga rejestracji w miejscowym urzędzie wojewódzkim. Zagraniczne osoby prawne i fizyczne mogą swobodnie nabywać nieruchomości, przy czym w przypadku nabycia ziemi na wybrzeżu, rolnej lub zalesionej niezbędne jest dokonanie uzgodnień z władzami samorządowymi. Estonia stosuje analogiczne do innych krajów UE rozwiązania w zakresie zamówień publicznych oraz ochrony praw autorskich i pokrewnych. Podstawami rozwoju gospodarki estońskiej jest jej otwartość, liberalna polityka gospodarcza, sprzyjający przedsiębiorczości i inwestycjom system podatkowy oraz bankowy.

   

  INFORMACJE O KRAJU

   

  Oficjalna nazwa kraju:                  

  Republika Estońska

  Stolica:                                          

  Tallinn

  Położenie geograficzne:                

  Europa Wschodnia, nad Zatoką Fińską Morza Bałtyckiego pomiędzy Łotwą, Rosją. Odległości z Tallinna: do Helsinek 85 km, Rygi 310 km, St. Petersburga 350 km, Sztokholmu 375 km. Lasy pokrywają 55% kraju, Estonia posiada 1.521 wysp.

  Ludność:                                            

  1 318.705 (dane na 1 stycznia 2018 r.). Gęstość zaludnienia wynosi  29 osób na km2

  Powierzchnia:

  45.227 km2

  Główne miasta:                                   

  Tallinn, Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu

  Podział administracyjny:                       

  15 województw (regionów), 33 miasta, 194 obszary wiejskie

  Język urzędowy:

  estoński, dość powszechny w użyciu język angielski,rosyjski i fiński

  Klimat:

  wilgotny, umiarkowany. Średnie temperatury: -2ᵒC zimą, +19ᵒC latem, bywają mroźne zimy poniżej -20ᵒC i ciepłe lata powyżej +30ᵒC

  Główne bogactwa naturalne:               

  drewno, łupki bitumiczne, fosforany, piaskowiec, torf

  System walutowy:                                  

  euro (od 1 stycznia 2011 r.)

  Infrastruktura transportowa:

  krajowa sieć dróg na dobrym poziomie, niektóre drogi lokalne są poniżej standardu europejskiego. Główne lotniska: Tallin, Tartu, Pärnu, Kuressaare, Kärdla. Estonia posiada 14 portów,  w tym 4 w Tallinnie (Muuga, Kopli, Paldiski, Miejski) oraz w Pärnu, Kunda, Sillamae.

  Obowiązek wizowy:                             

  Estonia należy do strefy Schengen - swobodny przepływ obywateli UE.

   

   

  Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych Estonii

  Wskaźniki

  2014

  2015

  2016 

  2017

   PKB na 1 mieszkańca (w tys. euro)

  14,5

  15,6

  16,1

  17,4

   PKB (w mld euro)

  19,5

  20,5

  20,9

  23,0

   PKB (dynamika w %)

  2,1

  1,1

  1,6

  4,8

   Deficyt budżetowy (% PKB)

  0,6

  -1,5

  0,3

  0,3

   Dług publiczny (% PKB)

  10,6

  9,9

  9,5

  9,2

   Inflacja (w %)

  -0,1

  - 0,5

  0,1

  3,4

   Stopa bezrobocia (w %)

  7,4

  6,2

  6,8

  5,8

   Eksport towarów (w mld euro)

  12,1

  11,6

  11,9

  12,9

   Import towarów (w mld euro)

  13,7

  13,1

  13,5

  14,7

   FDI w Estonii (mld euro)

  15,9

  16,3

  18,2

  19,3

   FDI Estonii (mld euro)

  5,2

  5,5

  6,1

  6,4

  Dane: Statistics Estonia

   

   

  Uwaga: szersze dane na temat aktualnej sytuacji gospodarczej Estonii znajdują się w zakładce: Współpraca Dwustronna > Informacje gospodarcze. Informacje dot. relacji gospodarczych Polska-Estonia można zaleźć w zakładce: Współpraca Dwustronna > Stosunki polsko-estońskie > Współpraca gospodarcza.

   

   

  INFORMACJE NA TEMAT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ESTONII

   

  Zakładanie firmy

  Najbardziej powszechne są przedsiębiorstwa zorganizowane w formie:

  • prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OÜ) – kapitał min. 2.500 euro (firmy małe lub średnie, prosta struktura zarządzania);
  • publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AS) – kapitał min. 25.000 euro (duże przedsiębiorstwa, forma obowiązkowa dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych,  rozbudowany system zarządzania i nadzoru).

  Innym rodzajami firm mogą być spółki jawne, spółki komandytowe, stowarzyszenia handlowe lub filie. Firmy mogą być w 100% własnością cudzoziemców. Obowiązuje wpis do Rejestru Handlowego (elektronicznie, rejestracja trwa do 2 godz.). Faktyczne ustanowienie firmy w Estonii zabiera zwykle kilka dni, przy niewielkiej liczbie procedur (5).  

  Zgodnie z estońskim kodeksem handlowym rozróżnia się dwa typy nabycia firmy, poprzez jej zakup lub w drodze nabycia akcji. W każdym przypadku zalecane jest uzyskanie dokładnych informacji na temat wartości firmy, składników majątkowych, zobowiązań i należności. Przejęcie przedsiębiorstwa może być pełne lub częściowe. Zgodnie z przepisami ustawy o zobowiązaniach (Law of Obligations Act), przeniesienie prawa własności dotyczące aktywów oznacza jednoczesne przejęcie zobowiązań. Nabywca jest zobowiązany do uregulowania zobowiązań, które powstały przed zakupem i których termin spłaty mieści się w granicach 5 lat od nabycia.

  Nie ma statutowej formy zapisu transakcji, jedynie przy transferze nieruchomości obowiązuje akt notarialny. Zakup udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (OÜ) wymaga sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, w przypadku spółek akcyjnych (AS) wystarcza pisemna umowa obejmująca transfer akcji.

  Aspekt prawny nabywania firm na terenie Estonii nie odbiega od standardów unijnych i nie ma specjalnych restrykcji dotyczących zagranicznego kapitału, zagraniczni inwestorzy mają takie same prawa i obowiązki jak przedsiębiorcy miejscowi.

   

  Startupy

  Estońskie przepisy określają startup jako podmiot gospodarczy zarejestrowany w Estonii, który zajmuje się działalnością nakierowaną na innowacyjność, z potencjałem wzrostu i poszerzania aktywności eksportowej  i który przyczynia się do ogólnego rozwoju środowiska biznesowego w Estonii. Kwalifikacją do grupy przedsiębiorstw typu startup zajmuje się komisja ekspertów.

  Z dniem 18 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która ma na celu promowanie i uproszczenie formalności związanych z pobytem i pracą w Estonii zagranicznych specjalistów zatrudnionych w startupach. 

   

  PRZEPISY – POBYT:

  Short stay

  Both a short and long-stay visa may be applied for the establishment or development of a start-up. A short-stay visa may be granted for a stay of up to 90 days in any 180 days period, and a long-stay visa – up to 365 days.

  Visas may be granted both for the establishment of a start-up and development of an existing one.

  The period of stay determined by  a long-stay visa may be extended; however, the entire stay must not exceed 548 days in any 730 days period.

  If a start-up is granted a visa, the same may be granted to their family (spouse, minor children, and children that have reached the age of majority who due to their health status or disability are not self-reliant).

  The visa of a family member may be extended when the visa for the start-up has been extended.

  Start-ups are granted an exception from the general required level of sufficient funds upon applying for a visa (a start-up needs to have funds at least in the amount of 0,03 times of the subsistence rate for each day stayed in Estonia. In 2017, the  subsistence rate was 130 euros a month for a person living alone).
   

  Permanent stay in Estonia

  An alien who has registered a start-up in Estonia may apply for a temporary residence permit for entrepreneurship to develop their start-up. A temporary residence permit for enterprise may be issued for a period of up to five years.

  In applying for a residence permit, the general investment requirement does not apply (pursuant to AA, an alien who has a holding in a company is required to have capital in the amount of at least EUR 65,000, which is invested in business activity in Estonia, and an alien who is applying for a temporary residence permit for entrepreneurship as a sole proprietor is required to have capital in the amount of at least EUR 16,000 invested in Estonia).

  If a start-up resides in Estonia on the basis of a residence permit, their family may be granted temporary residence permit for settling with the spouse or temporary residence permit for settling with a close relative. There is no longer a requirement that a start-up needs to have resided in Estonia for at least two years in order to apply for a residence permit for settling with the spouse.

  The immigration quota does not apply to start-ups.

   

  PRZEPISY – ZATRUDNIENIE:

  Short stay

  One may apply for either a short or long-stay visa for employment in Estonia in a start-up registered in Estonia. A short-stay visa may be granted for a stay of up to 90 days, and a long-stay visa – up to 365 days.

  The general restriction on the maximum period of short-term employment does not apply to an alien employed by a start-up for a short period (pursuant to AA amendments, short-stay employment is allowed for up to nine months in any 12 months period). The short-term employment is allowed for the period that an alien has legal grounds to stay in Estonia.

  The general salary requirement stipulated in the AA does not apply to an alien employed by a start-up for a short period (pursuant to AA amendments, the employer must pay to an alien employed for a short period a salary in the amount of at least equal to the annual average gross monthly salary in Estonia). However, an alien is still subject to monthly minimum gross salary requirement, which in 2016 was 430 EUR and in 2017 is 470 EUR.

  The length of stay specified in a long-stay visa may be extended; however, the entire stay must not exceed 548 days in 730 days.

  Pursuant to the already effective Act, family (spouse, minor children, and children that have reached the age of majority who due to their health status or disability are not self-reliant) of an alien employed for the short-stay in Estonia may be granted a visa.

  The visa of a family member may be extended when the start-ups visa is extended.

  Permanent stay in Estonia

  An alien who commences employment in a start-up registered in Estonia may apply for a temporary residence permit for work.  A temporary residence permit for work may be issued for a period of up to five years.

  The general salary requirement stipulated in the AA does not apply to an alien employed by a start-up (pursuant to AA amendments, the employer must pay to an alien employed on the basis of a residence permit for work a salary in the amount of at least equal to the annual average gross monthly salary in Estonia). However, an alien is still subject to monthly minimum gross salary requirement, which in 2016 was 430 EUR and in 2017 is 470 EUR.

  An alien employed by a start-up may be granted a temporary residence permit without meeting the Unemployment Insurance Fund’s permit requirement.

  The immigration quota does not apply to aliens working in start-ups

   

  Handel zagraniczny

  Informacje ogólne:

  • Wszystkie procedury celne są realizowane w formie elektronicznej;
  • Do wszystkich towarów importowanych do UE obowiązują wspólne taryfy celne;
  • Importerzy o dużej skali obrotów mogą ubiegać się o odłożenie opodatkowania;
  • Podatek VAT nie jest nakładany na import towarów, które są składowane, pod warunkiem , że właścicielem składu jest odbiorcą importowanych towarów;
  • Eksporterzy i importerzy musza posiadać rejestrację EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych).

  Estonia nie posiada listy towarów podlegających ograniczeniom, jedynie niektóre produkty jak lekarstwa, ekwipunek wojskowy, niebezpieczne odpady, produkty chronione konwencją CITES, wymagają zezwoleń, które są udzielane przez odpowiednie władze.

  Jako członek UE, Estonia stosuje uregulowania wspólnotowe, nie ma specyficznych, krajowych zaleceń polityki celnej. Priorytetem estońskiej służby celnej jest  walka z przemytem, zwłaszcza tytoniu i alkoholu. Wspólnotowe taryfy celne są stosowane powszechnie, import z krajów EFTA, Szwajcarii, krajów kandydujących lub stowarzyszonych z UE jest bezcłowy. Stawki celne dla towarów z innych obszarów wynoszą od 0 do 10%. Dodatkowe narzuty są stosowane w przypadkach stwierdzonego dumpingu.  Wszystkie aspekty związane z cłami podlegają przepisom UE (TARIC) i WTO (Customs Valuation Agreement), w ramach których prawodawstwo dot. taryf, handlu, rolnictwa itp. jest zintegrowane, a baza informacyjna daje podmiotom gospodarczym jasne wskazówki co do procedur eksportowych i importowych.

  Towary przeznaczone do re-eksportu lub zadeklarowane do wolnego obrotu mogą być całkowicie lub częściowo zwolnione z ceł importowych i podatków.

   

  System podatkowy

  Estoński Urząd Podatków i Ceł jest organem zarządzającym podatkami na szczeblu centralnym, podatki lokalne są w gestii władz samorządowych. Płatnicy podatków są zakwalifikowani jako osoby prawne lub fizyczne w podziale na rezydentów i nierezydentów. Estońska filia zagranicznego przedsiębiorstwa ma status  nierezydenta, osoba fizyczna jest uważana za rezydenta jeśli posiada stałe miejsce zamieszkania w Estonii i  jest obecna co najmniej 183 dni w ciągu roku.

  Estonia pobiera podatki: dochodowy, VAT, socjalny, gruntowy, od hazardu, opłaty celne, akcyza, od pojazdów o dużej ładowności. W Estonii nie stosuje się podatku od darowizn i nieruchomości. Pracodawcy i pracownicy są obowiązani do opłacania składek emerytalnych i na fundusz bezrobocia. Niektóre samorządy wprowadzają podatki w postaci opłat parkingowych, za posiadanie zwierząt, drogowych, od ogłoszeń, itp.

   

  Podatek VAT

  Zasady funkcjonowania podatku VAT w Estonii są oparte na dyrektywie europejskiej EC VAT Directive (2006/112/EEC). Standardowa stawka wynosi 20% wartości towarów i usług w obrocie na terenie Estonii, obniżona 9% (dotyczy książek, określonych lekarstw, zakwaterowania). Zerowa stawka VAT obowiązuje przy eksporcie, obrocie towarów i usług wewnątrz UE, usług które nie są świadczone w Estonii.

   

  Rynek kapitałowy

  Wszystkie estońskie spółki akcyjne (typu AS) są wpisane do estońskiego Centralnego Rejestru Papierów Wartościowych. Rynek akcji funkcjonuje w postaci Bałtyckiej Giełdy prowadzonej przez grupę NASDAQ OMX. Inwestorzy mogą korzystać z uproszczonego i praktycznie bez barier dostępu do operacji na rynku Estonii. Litwy i Łotwy, gdzie stosowane są jednolite procedury i zasady dla wszystkich trzech krajów.

   

  Konkurencja i kontrola cen

  Estońska polityka w zakresie przestrzegania zasad konkurencyjności jest zgodna z rozwiązaniami przyjętymi w UE. Sprawami związanymi z nadzorem i regulacjami dotyczącymi konkurencji zajmuje się Estoński Urząd Konkurencji, złożony z wydziałów Konkurencji, Regulacji Energii i Wody oraz Komunikacji. Estonia jest jednym z niewielu krajów unijnych, gdzie porozumienia naruszające zasady konkurencyjności, tzw. kartele, są przedmiotem postępowania karnego. Corocznie sądy rozpatrują kilka przypadków tego typu. Zgodnie z estońskim prawem (ustawa o konkurencji Competition Act), zabronione jest zawieranie umów, które zawierałyby praktyki ustalenia stałych cen lub innych warunków handlowych, taryf, opłat, odsetek itp. Nie jest naruszeniem przepisów podawanie wykazu cen maksymalnych lub rekomendowanych.

   

  2.7 Ochrona konsumentów

  Estońskie przepisy dotyczące ochrony konsumentów (Consumer Protection Act, Trading Act, Advertisinf Act, Law of Obligations Act) są zgodne z wytycznymi ONZ i uregulowaniami unijnymi. Sprawami ochrony praw konsumentów i wdrażaniem obowiązującej polityki władz w tym zakresie zajmuje się estoński Urząd Ochrony Konsumenta (CPB), który nadzoruje rynek, rozpatruje skargi oraz prowadzi akcje informacyjne wśród konsumentów, wspiera poszkodowanych w postępowaniach cywilnych przed sądami. CPB ma uprawnienia nakładania kar, a wydane przez Urząd zalecenia są wytycznymi dla firm handlowych. Wspólnie z innymi instytucjami rządowymi i samorządowymi CPB monitoruje reklamy, mogące wprowadzać konsumentów w błąd, umowy zawierane przez klientów, usługi sektora publicznego, znakowanie towarów itp.

   

  2.8 Patenty, znaki handlowe

  Podstawowymi przepisami z zakresu własności intelektualnej są Copyright Act, Patents Act, Trademark Act. Znaki firmowe i tajemnica handlowa jest chroniona w ramach kodeksu handlowego i ustawy dot. konkurencji (Competition Act).

  Znaki handlowe i usługowe, używane w celu odróżnienia towarów i usług danego podmiotu gospodarczego od innych używanych marek, mają prawo do ochrony jeśli są zarejestrowane w estońskim Rejestrze Znaków Handlowych oraz Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej i Europejskim Urzędzie Regulacji Rynku Wewnętrznego

  Prawa autorskie w dziedzinie nauki, sztuki, literatury itp. są przedmiotem ochrony w momencie wytworzenia produktu, nie ma znaczeniu tu data publikacji czy rejestracji. Estońskie prawo zapewnia ochronę zarówno wartości intelektualnej zarówno w aspekcie moralnym jak i ekonomicznym.

   

  2.9 Anty-dumping

  Estonia stosuje politykę handlową wdrożoną w UE, w tym rozwiązania anty-dumpingowe i wyrównawcze. Zgodnie z przepisami estońskimi, dumping oznacza wwóz towarów do obrotu na terytorium estońskiego obszaru celnego poniżej ich normalnej wartości wg kodeksu celnego. Przeciwdziałanie temu procederowi polega na stosowaniu opłat wyrównawczych, kompensujących straty dla strony estońskiej wynikłe ze stosowania dumpingu. Polityka handlowa prowadzona przez UE jest dość liberalna, ale niektóre towary wymagają wprowadzenia pozwoleń importowych. Istniejące ograniczenia dotyczą produktów rolnych i zostały wprowadzone przez UE w ramach Common Agricultural Policy.  

   

  2.10 System prawny

  Estońskie prawodawstwo w sferze gospodarczej nakierowane jest na tworzenie przyjaznego środowiska do prowadzenia biznesu i przyciągania zagranicznych inwestorów.  Przyjęto system, który jest przychylny dla przedsiębiorców i sformułowany w duchu przedsiębiorczości. Wszystkie podmioty zagraniczne mogą ustanowić firmę i prowadzić biznes w Estonii bez ograniczeń i różnic w stosunku do przedsiębiorstw estońskich.

   

  2.11 System bankowy

  Centralnym bankiem Estonii jest Eesti Pank (Bank of Estonia), którego głównym zadaniem wynikającym z przynależności do UE, jest prowadzenie polityki monetarnej zgodnie z ustaleniami UE i Europejskiego Banku Centralnego. Bank of Estonia zajmuje się ponadto zarządzaniem rezerwami walutowymi oraz nadzorem nad funkcjonowaniem i stabilizacją systemu płatniczego. Sektor bankowy Estonii jest zdominowany przez dwa banki Swedbank i SEB, które łącznie obsługują 62% rynku. Na dalszych pozycjach pod względem wielkości znajdują się fińska grupa Nordea i duński Danskie Bank.

  Banki w Estonii oferują szeroką gamę usług, podobną do banków Zachodniej Europy. Estońska bankowość może poszczycić się znaczącymi sukcesami w zastosowaniu elektronicznego systemu transakcji. Dobra współpraca pomiędzy bankami i operatorami usług mobilnych wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, liczba klientów banków korzystających z internetu stale rośnie.

   

   

  PRZYDATNE KONTAKTY I LINKI

   

  Bazy danych estońskich podmiotów gospodarczych z podziałem na branże:

  www.1182.ee

  https://ariregister.rik.ee/index.py?lang=eng

  www.infoatlas.ee/eng

   

  Looking for partner: http://www.tradewithestonia.com/  

  Invest in Estonia: http://www.investinestonia.com/en/

  Trade with Estonia:  http://www.tradewithestonia.com/ 

  Startup Estonia: http://startupestonia.ee/

  Visit Estonia: http://www.visitestonia.com/en/

   

  Centrum informacji biznesowej: http://www.eas.ee/en/eas/information-centre

  Przetargi: https://riigihanked.riik.ee/register/Home.html

  Targi: http://10times.com/estonia        

  Przepisy prawne: http://www.legaltext.ee, https://www.riigiteataja.ee/en/

   

  Izba Handlowo-Przemysłowa Estonii: www.koda.ee

  Izba Rolno-Handlowa Estonii: www.epkk.ee

  Zrzeszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw: www.evea.ee

  Związek Handlu Zagranicznego Estonii: www.etc.ee

   

  Administracja gospodarcza:

  Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji: www.mkm.ee

  Ministerstwo Rozwoju Wsi: www.agri.ee

  Ministerstwo Finansów: www.fin.ee

  Urząd Ochrony Konkurencji: www.konkurentsiamet.ee

  Urząd Ziemi: www.maaamet.ee

  Urząd Dróg: www.mnt.ee

  Urząd Transportu Morskiego: www.vta.ee

  Urząd Patentowy: www.epa.ee

  Urząd Ochrony Konsumentów: www.consumer.ee

  Urząd Ceł i Podatków: www.customs.ee

  Krajowy Urząd Pracy: www.tootukassa.ee

  Centrum Standaryzacji: www.evs.ee

  Inspekcja Nadzoru Technicznego: www.tja.ee

  Zarząd Weterynarii i Żywności: www.vet.agri.ee

  Rejestr Handlowy: https://ariregister.rik.ee/index.py

  Departament Rejestrów w Tallinie: http://www.just.ee/6907

   

  Banki

  Swedbank: www.swedbank.ee

  SEB: www.seb.ee

  AS Hansapank: www.hansa.ee

  LHV Bank:  https://www.lhv.ee

   

  Instytucje  o charakterze ekonomicznym

  Główny Urząd Statystyczny: www.stat.ee

  Bank Estonii: www.bankofestonia.info

  Estoński Instytut Koniunktur: www.ki.ee

  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.eas.ee

  Centrum Rozwoju Turystyki: www.visitestonia.com

   

   

  WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

   

  Generalnie, firmy muszą dochodzić swoich roszczeń poprzez upoważnionych reprezentantów prawnych. Jedną z możliwych ścieżek postępowania może być skorzystanie z usług polskich (lub estońskich) firm zajmujących się windykacją długów w imieniu poszkodowanego. Wyspecjalizowana firma może na podstawie analizy dokumentów i przepisów prawa, w tym unijnego, wskazać właściwy sposób postępowania, ocenić  jakie są możliwość zwrotu należności, czy istnieje droga polubownego załatwienia sprawy, czy zostały wyczerpane wszystkie możliwości zawarte w poszczególnych klauzulach umowy z estońskim przedsiębiorcą, czy należy złożyć pozew sądowy i jeśli tak, czy w Polsce czy w Estonii itp. W przypadku posiadania przez Państwa przekonywujących dowodów na nieuczciwe, niezgodne z prawem postępowanie partnera estońskiego, po otrzymaniu dokumentacji, Ambasada będzie mogła wystąpić na drodze administracyjnej do właściwego urzędu w Estonii z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Podkreślamy, że będzie to prośba, która nie obliguje strony estońskiej do udzielenia odpowiedzi.

   

  Poniżej podajemy mogące się przydać linki i adresy internetowe:

  • Estońska Izby Adwokacka:

  https://www.advokatuur.ee/eng/advocates/find-advocates

   

  • Wykaz kancelarii prawnych, które zajmują się prawem handlowym:

  http://www.blf.ee/eng /

  http://claudiuslaw.com/en/legal-services-in-tallinn-estonia

  http://www.iuring.ee/en/

  http://www.kjlaw.ee/teenused_eng.html

  http://www.janliko.ee/files/ru/teenused.html

  http://aiwil.ee/en/areas-activity/

  http://www.be.ee/en/

  http://companion.ee/

  http://www.infratum.ee/index_en.html

  http://www.klassen.ee/rus.html

  http://www.iustus.ee/ru/

  http://www.cityoigusabi.ee/?lang=ru

  http://www.buldakov.ee/3en.html

  http://www.amellojuriidika.ee/en/services

  http://www.aleksislaw.ee/

  http://www.agd.ee/ru

  http://www.kalashnikov.ee/yuridicheskoye-byuro/uslugi

  http://www.averconsultoigusburoo.ee/

  https://www.advokatuur.ee/est/advokaadid/eesti-advokaadid.a/jelena-benevolenskaja

  [ostatnia z ww. kancelarii posługuje się również jęz. polskim]

   

   

  • Wykaz estońskim firm windykacyjnych:

   

  Intrum Justitia AS (w Polsce www.intrum.pl)

  ·  Tel: 6060990

  ·  WWW: http://www.intrum.com 

  ·  E-mail: mail@intrum.ee

  Drazgo Inkasso OÜ

  ·  Tel: 680 6985

  ·  E-mail: drazgo@hot.ee

  Inkassokeskus OÜ

  ·  Tel: 6828143

  ·  WWW: http://www.inkassokeskus.ee  

  ·  E-mail: info@inkassokeskus.ee

  Kreeditor OÜ

  ·  Tel: 6313338

  ·  WWW: http://www.kreeditor.ee 

  ·  E-mail: info@kreeditor.ee

  Lindorff Eesti AS

  ·  Tel: 6161800

  ·  WWW: http://www.lindorff.ee 

  ·  E-mail: info.eesti@lindorff.ee

  Akord Inkasso OÜ

  ·  Tel: 6816266

  ·  WWW: http://www.akordinkasso.ee 

  ·  E-mail: info@akordinkasso.ee

  Proinfo OÜ

  ·  Tel: 6462231

  ·  WWW: http://www.proinfo.ee 

  ·  E-mail: proinfo@proinfo.ee

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: