close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I WYPADKOWE

 • INFORMACJA DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO ESTONII OBYWATALI POLSKI NA TEMAT KONIECZNOŚCI POSIADANIA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO I WYPADKOWEGO

   

  Wszyscy obywatele polscy udający się do Republiki Estońskiej w celach turystycznych lub zarobkowych zobowiązani są posiadać ze sobą ważne ubezpieczenie zdrowotne. Referat Konsularny Ambasady RP w Tallinie zaleca, aby wszyscy przyjeżdżający do Estonii posiadali dodatkowo ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i kosztów transportu medycznego.

   

  Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Republice Estońskiej mają prawo do skorzystania w nagłych przy­padkach z publicznej opieki medycznej w ramach posiadanego ubezpieczenia.

   

  Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpiecze­nia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycz­nej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystar­czy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w ra­zie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty ewentualnego transportu medycznego.

   

  Szczególnie w przypadku osób przyjeżdżających w celu podjęcia pracy wskazanym jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia (poza EKUZ) oraz kosztów transportu medycznego do Polski. Świadczenia zapew­nione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.

   

  Udając się do lekarza lub do szpitala, należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (EKUZ) lub prywatnej firmie ubezpieczeniowej (umowa ubezpieczenia). W Republice Estońskiej obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za ku­powane lekarstwa. Jak z tego wynika nawet pacjent posiadający ww. dokumenty musi liczyć się w Estonii z dodatkowymi wydatkami związanymi z opłatą za wizytę u lekarza lub zakup niezbędnych lekarstw.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: