close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CHOPIN NAD BAŁTYKIEM 2016

 • W ciągu 19 lat historii Konkursu Chopinowskiego w Narwie wydarzenie rozrosło się do rozmiarów odbywającego się w cyklu dwuletnim festiwalu, obejmującego także Tallinn i inne centra regionalne Estonii. Zasięg jego odziaływania to przede wszystkim państwa regionu Morza Bałtyckiego. Festiwal ma wymiar edukacyjny, artystyczny oraz integracyjny. Trwa od stycznia do 1 marca. Składają się na niego liczne koncerty, seminaria, akcje charytatywne, konkursy.

   

  Kalendarium głównych wydarzeń tegorocznej, XI edycji dedykowanej polskiej prezydencji w RPMB:

   

  1.03.2016  

  Ambasada RP w Tallinnie i Szkoła Muzyczna VHK zapraszają na 206. urodziny Fryderyka Chopina

  http://www.tallinn.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ambasada_rp_w_tallinnie_i_szkola_muzyczna_vhk_zapraszaja_na_206__urodziny_fryderyka__chopina

   

  8.02.2016

  Seminarium Prof. Pawła Kamińskiego "Rola urtextu w wykonywaniu utworów Chopina” dla estońskich muzykologów, pianistów i wydawców

  http://www.tallinn.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/tytul_stronyseminarium_prof__pawla_kaminskiego__rola_urtextu_w_wykonywaniu_utworow_chopina__dla_estonskich_muzykologow__pianistow_i_wydawcow

   

  7.02.2016  

  Galowy Koncert Chopinowski podczas polskiej prezydencji w RPMB

  http://www.tallinn.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/galowy_koncert_chopinowski_podczas_polskiej_prezydencji_w_rpmb_

   

  31.01.2016  

  Ceremonia Otwarcia XI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narwie

  http://www.tallinn.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ceremonia_otwarcia_xi_miedzynarodowego_konkursu_chopinowskiego_w_narwie

   

  25.01.2016

  Chopin 2016 w nadbałtyckich miastach Estonii - Narwie i Tallinnie

  http://www.tallinn.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/chopin_2016__w_nadbaltyckich_miastach_estonii___narwie_i_tallinnie

   

  XI edycja Konkursu Chopinowskiego w Narwie – centralne wydarzenia festiwalu Chopin nad Bałtykiem odbyła się w dniach 31.01- 6.02.2016 roku. Udział w niej wzięło 50 uczestników z 11 krajów świata. W szranki stanęli młodzi pianiści z Polski (2 uczestników w najstarszej grupie), Estonii, Łotwy, Rosji, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Korei Południowej i Palestyny w trzech grupach wiekowych: I – do 12 roku życia, II – 13-15 lat, III – 16-18 lat.

   

  Międzynarodowe jury w składzie: przewodniczący prof. Peep Lassmann (Estonia), prof. Paweł Kamiński (Polska), Prof. Teppo Koivisto (Finlandia), prof. Toms Ostrovskis (Łotwa) i prof. Viktor Portnoi (Rosja) wyłoniło laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej oraz zdobywcę Grand Prix. Przyznano także szereg wyróżnień i nagród specjalnych. W roku 2016 ustanowione zostało Specjalne Wyróżnienie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej dla reprezentujących Estonię uczestnika i pedagoga Konkursu Chopinowskiego „za dotknięcie polskiej struny w interpretacji muzyki Fryderyka Chopina”. Jego laureatem został Karl Nutt oraz nauczyciele Prof. Ivari Ilja i Anne Sarrap.

   

  Specyfiką Konkursu Chopinowskiego w Narwie jest premiowanie tak laureatów, jak ich pedagogów. Tradycją stało się także honorowanie trudu włożonego w przygotowanie bardzo wymagającego repertuaru przez wszystkich przystępujących do Konkursu: Ambasada RP w Tallinnie przygotowała Chopinowskie pakiety edukacyjne dla uczniów i ich nauczycieli oraz wybranych bibliotek szkół muzycznych (w ich skład weszły m.in. płyta estońskiego pianisty Ralfa Taala z muzyką Fryderyka Chopina oraz płyta prezentująca innych polskich kompozytorów epoki romantycznej, zatytułowana „Pożegnanie ojczyzny”. Ministerstwo Kultury RE przygotowało partytury estońskich kompozytorów.

   

  Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Narwie datuje się od 1999 roku. W 2000 wpisany został w muzyczne kalendaria ARS BALTICA i 2006 - EMCY, którego prezydent był w tym roku jednym z gości honorowych wydarzenia. W Narwie i Tallinnie reprezentowane były m.in. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Fundacja Wydania Narodowego w Warszawie. W Estonii, kraju powszechnie znanym z umuzykalnienia, Konkurs stanowi istotną imprezę o profilu artystyczno-edukacyjnym, łączącą Tallinn z Narwą, Polskę z Estonią,  Estonię  z wieloma krajami świata od Korei Południowej po Izrael.

   

  Organizatorem tego wydarzenia są Urząd Miasta Narwa i Szkoła Muzyczna w Narwie. Konkurs od początku jego historii, to jest od 19 lat, wspiera nieprzerwanie Ambasada RP w Tallinnie. Patronują mu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier RP Prof. Piotr Gliński oraz Minister Kultury RE Indrek Saar. Mecenasami instytucjonalnymi Konkursu ze strony polskiej są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Fundacja Narodowego Wydania Dzieł Fryderyka Chopina. Głównym sponsorem wydarzenia jest Mirosław Pieńkowski, zaś patronem medialnym Estońska Rozgłośnia Radiowa i Telewizyjna.

   

  Zgodnie z tradycją na zakończenie Konkursu Ambasada RP w Tallinnie zorganizowała w Narodowej Sali Koncertowej Estonia w Tallinnie wieńczący wydarzenie Chopinowski Koncert Galowy z udziałem laureatów tegorocznej edycji, którym towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Miasta Narwa pod dyrekcją Anatolija Štšury. Odbył się on w niedzielę 7.02.2016 roku. Tradycyjnie miał charakter charytatywny: celem tegorocznej kwesty pod hasłem „Pomóż nam zamienić stukot klawiatury Braille’a na dźwięki fortepianu Chopina” jest dofinansowanie edukacji fortepianowej uczniów z upośledzeniem wzroku. Całość wydarzenia była rejestrowana i transmitowana bezpośrednio przez Estońską Rozgłośnię Radiową i Telewizyjną. Tak przesłuchania, jak koncerty - Finałowy w Narwie 6.02. g. 17:00 i Gala w Tallinnie 7.02 g. 15:00 – śledzić było można via internet.

   

  Elementem dodatkowym, który poza Wyróżnieniem Ambasadora RP pojawia się w roku 2016 z inicjatywy placówki, były seminaria na temat „Roli odczytania urtextu w interpretacji utworów Chopina”, które w Narwie i Tallinnie – siedzibie Estońskiej Akademii Muzycznej i Teatralnej poprowadził  Prof. Paweł Kamiński – kierownik Katedry fortepianu Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie a jednocześnie redaktor prowadzący Narodowego Wydania Dzieł Zebranych F. Chopina. Post Scriptum XI Konkursu stanowił koncert uczniów tallińskich szkół muzycznych – maraton chopinowski, tradycyjnie organizowany 1 marca - w dzień urodzin Chopina we współpracy z Ambasadą RP w Tallinnie. Odbył się on w Staromiejskim Domu Muzyki, a jego głównym adresatem byli darczyńcy akcji „Pomóż nam zamienić stukot klawiatury Braille’a na dźwięki fortepianu Chopina”, prowadzonej podczas Gali Chopinowskiej 7 lutego.

   

  Ambasada RP w Tallinnie dokłada wszelkich starań, by dziedzictwo Fryderyka Chopina w Estonii znajdowało swoich godnych interpretatorów i odbiorców, nie tylko przy okazji Konkursu w Narwie, ale także w dzielącym jego kolejne edycje dwuletnim okresie. Przyczynienie się do stworzenia możliwości dla estońskich pedagogów, uczniów i studentów do pracy nad interpretacją dzieł Chopina jest jednym z naszych celów od 19 lat.

   

  Więcej bieżących informacji: www.narva.ee/chopin ; www.tallinn.msz.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: