close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 16 czerwca 2016

  1 lipca 2016 - 30 czerwca 2017

  Z dniem 1 lipca 2016 r. Polska po raz piąty obejmie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4), która jest nieformalnym forum współpracy naszego kraju z Czechami, Słowacją oraz Węgrami wykorzystywanym do wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości zarówno regionu Europy Środkowej, jak i Unii Europejskiej. 

   

  Grupa Wyszehradzka jest i pozostanie podstawową formą zaangażowania Polski we współpracę regionalną w Europie Środkowej. Pozytywny bilans osiągnięć V4 potwierdzony został wspólną deklaracją z okazji jej 25-lecia, przyjętą na szczycie w Pradze (15.02.2016 r.).

   

  Priorytety polskiej prezydencji uwzględniać będą 5 filarów:

   

  SILNY GŁOS V4 W UNII EUROPEJSKIEJ: koordynacja agendy europejskiej i współpraca w zakresie kluczowych wyzwań.

   

  BUDOWANIE SYNERGII PRZEZ WZMOCNIONY DIALOG: rozwijanie współpracy w wymiarze regionalnym w oparciu o synergie instytucjonalne i funkcjonalne.

   

  BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ REGIONU: zacieśnianie współpracy w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

   

  TOŻSAMOŚĆ I WIZERUNEK V4: budowanie jedności w oparciu o wspólne dziedzictwo i wartości, społeczny wymiar współpracy oraz efektywne strategie komunikacyjne.

   

  SPÓJNOŚĆ I  POWIĄZANIA: wzmacnianie spójności oraz rozwijanie współpracy V4 przy ulepszaniu połączeń transportowych.

   

   

  Istotnym aspektem aktywności V4 będzie koordynacja w sprawach dot. bieżącej agendy UE. Kluczowe w tym kontekście będą 4 obszary:

   

  Kryzys migracyjny

  Polska prezydencja będzie koncentrowała swe działania na koordynowaniu stanowiska V4 na forum UE - stanowiska, które powinno wspierać rozwiązania dla problemów podstawowych przyczyn migracji, z naciskiem na efektywną ochronę granic zewnętrznych UE (łącznie ze wspieraniem krajów trzecich). Zdecydowane wspólne działanie jest niezbędne dla wzmocnienia, wsparcia i utrzymania strefy Schengen jako jednego z filarów projektu integracji europejskiej.

   

  Jednolity Rynek Cyfrowy

  Szczególne znaczenie będzie miał rozwój europejskiej gospodarki w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe. Będziemy wspierali poprawę konkurencyjności tych technologii w skali globalnej poprzez wdrażanie Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC). Dostrzegamy ogromny potencjał związany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Kluczowe inicjatywy JRC powinny być wdrażane w sposób gwarantujący wzrost dla całej UE.

   

  Polityka klimatyczna i energetyczna

  Prezydencja będzie koordynowała współpracę państw V4 w zakresie dyskusji UE dot. ram polityki klimatycznej i energetycznej (i ich implementacji). Podejmowane będą również działania na rzecz budowy szerszego poparcia dla konkluzji Rady Europejskiej w/s ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

   

  Przegląd Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020

   

   

  Oficjalna strona Grupy Wyszehradzkiej: http://www.visegradgroup.eu i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: