close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 maja 2017

  Estońska Polonia dla Ojczyzny – obchody Święta 3 Maja, Dnia Polonii oraz Dnia Flagi.

  Dnia 7 maja 2017 roku Polonia w Republice Estońskiej uroczyście obchodziła: Dzień Konstytucji 3 Maja, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi. W uroczystości, w której udział wzięła znacząca grupa przedstawicieli środowiska polonijnego z całej Estonii,  uczestniczyli również Ambasador RP w Republice Estońskiej, Pan Robert Filipczak z Małżonką,  pracownicy Ambasady RP, przedstawiciele polskiego duchowieństwa a także reprezentanci  zaprzyjaźnionych mniejszości narodowych. Gości przywitała i wyraziła podziękowanie za liczne przybycie na te najważniejsze dla Polonii uroczystości, Pani Halina Kisłacz, Prezes Związku Polaków w Estonii „Polonia”. Ambasador RP Robert Filipczak w swoim wystąpieniu podkreślił, iż rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest świętem wyjątkowym, wyrażającym potrzebę pielęgnowania chlubnych wydarzeń w historii naszego narodu i będącym zarazem świętem myśli. „W tym dniu nie świętujemy żadnej wiktorii militarnej, nie wspominamy poniesionych ofiar, lecz celebrujemy zwycięstwo nowoczesnej myśli politycznej” – stwierdził Ambasador. Zwrócił uwagę, że winniśmy pamiętać szczególnie w tych momentach o inspirujących i metaforycznych stwierdzeniach, odnoszących się do historii naszego Narodu, jakie zostały swego czasu wyrażone zostały przez jednego z największych synów Polski w walce o wolność i suwerenność, Marszałka Józefa Piłsudzkiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. R.Filipczak podkreślił, że związek wynikający z tej samej daty obchodzenia Dnia Polonii i Polaków za Granicą ze Świętem Flagi RP zobowiązuje i zachęca do tego, byśmy wiele spraw ważnych dla Polski podejmowali wspólnie. Zaznaczył, że wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski, wszyscy służymy pod tą samą flagą, wszyscy dzisiaj żyjemy tymi znaczącymi datami naszej historii, dumni z naszych osiągnięć. W związku z tym znaczącym świętem, złożył uczestnikom uroczystości gratulacje z dotychczasowych osiągnięć  i życzenia owocnej pracy dla pomyślności macierzy w przyszłości. Przy tej okazji, Ambasador R. Filipczak przekazał na ręce Prezes ZPE „Polonia” list Podsekretarza Stanu w MSZ, Jana Dziedziczaka skierowany pod adresem Polonii i wyrażający podziękowanie za dotychczasowe jej działania na rzecz Ojczyzny oraz wskazujący na szeroką gamę narzędzi, którymi środowisko polonijne może się posiłkować w realizacji zadań promocyjnych na rzecz Polski i jej interesów. Ambasador RP wspólnie z konsulem RP przekazali także okazjonalny dar dla ZPE, przeznaczony na podniesienie jakości i możliwości działań promocyjnych jej Zespołu Folklorystycznego „Lajkonik” w promocji polskiej kultury, tradycji narodowych i ludowych. Do życzeń dołączył się ks. Wodzisław Szczepanik wskazując na ścisły związek zwycięstwa w walce o niepodległą i suwerenną Polskę z wiarą, która zawsze dawała naszym Rodakom siłę i nadzieję.

   

  Spotkanie uświetniły, występy zespołu „Lajkonik”, prezentującego ciekawy program pieśni patriotycznych oraz tradycyjnych wiązanek ludowych. Szczególnie miłym uzupełnieniem był krótki recital utworów Chopina w wykonaniu duetu młodych, utalentowanych pianistów estońskich, Arko Nartis & Argo Jentsen.

  20170507_132056
  20170507_123409
  20170507_122522

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: